ΒΙΠΕ Ηρακλείου

71601 Νέα Αλικαρνασσός

Σύστημα PROCOMB

Σύστημα PROCOMB

Η ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. διαθέτει ειδικά κατασκευασμένους θαλάμους απεντόμωσης στους οποίους τοποθετούνται οι κυψέλες των παραγωγών και με τη χρήση μιγμάτων αδρανών αερίων γίνεται αποτελεσματική καταπολέμηση του κηρόσκορου σε όλα τα στάδια της ζωής του χωρίς καμία επιβαρυντική επίδραση στο μελίσσι ή στο παραγόμενο μέλι.

Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος ονομάζεται σύστημα PROCOMB και πρόκειται για την πιο οικονομική και οικολογική λύση συγκριτικά με τις άλλες μεθόδους που υπήρχαν έως σήμερα.

Τι είναι το σύστημα ΡRΟCΟΜΒ ;

Το σύστημα ΡRΟCΟΜΒ αποτελεί μια πρωτοποριακή μέθοδο κα-ταπολέμησης του κηρόσκορου, ο οποίος προσβάλει τις αποθη- κευμένες κηρήθρες και καταστρέφει σημαντικό μέρος της παραγωγής σε μέλι.


Το σύστημα ΡRΟCΟΜΒ εξολοθρεύει τον κηροσκόρο σε όλα τα στάδια της ζωής του (αυγό, προνύμφη, νύμφη, ενήλικο άτομο) μέσα σε 96 ώρες, χωρίς να αφήνει κανένα κατάλοιπο στην κη-ρήθρα και κατά συνέπεια χωρίς καμία επιβαρυντική επίδραση ούτε στο μελίσσι, ούτε στο παραγόμενο μέλι.

Από τι αποτελείται το σύστημα ΡRΟCΟΜΒ ;

1) Ειδικός θάλαμος ΡRΟCΟΜΒ αποθήκευοης κυψελών
2) Φιάλη μιγμάτων αδρανών α·;ρίων ΡRΟCΟΜΒ

Πως λειτουργεί το σύστημα ΡRΟCΟΜΒ ;

Έχουμε κατασκευάσει στην ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου στις εγκαταστάσεις μας
ειδικούς θαλάμους απεντόμωσης στους οποίους τοποθετούνται οι κυ-ψέλες των παραγωγών.
Οι κυψέλες αποθηκεύονται μέσα στους θαλάμους και οι θάλαμοι σφραγίζονται.
► Ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος που επικρατούν στον χώρο (θερμοκρασία, υγρασία κ.α.), διοχετεύονται, μέσω του ει-δικού συστήματος διάχυσης, στο θάλαμο τα κατάλληλα ανά περίπτωση μίγματα αδρανών αερίων του συστήματος ΡRΟCΟΜΒ.
► Από την στιγμή που θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες μέσα στον ειδικό θάλαμο χρειάζονται το πολύ ενενήντα έξι (96) ώρες για να εξοντωθούν πλήρως όλες οι φάσεις του κηρόσκο- ρου (αυγό, προνύμφη, νύμφη, ενήλικο άτομο).

► Μετά το πέρας των 96 ωρών, οι κυψέλες απομακρύνονται από τον θάλαμο απεντόμωσης και τοποθετούνται σε ειδικά διαμορφωμένους αποθηκευτικούς χώρους μέχρι να ξαναχρησιμοποιηθούν από τον παραγωγό, εξασφαλίζοντας ότι δε πρόκειται να προσβληθούν εκ νέου από άτομα του κηρόσκορου.

Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος ονομάζεται σύστημα PROCOMB και πρόκειται για την πιο οικονομική και οικολογική λύση συγκριτικά με τις άλλες μεθόδους που υπήρχαν έως σήμερα.

Οφέλη του συστήματος ΡRΟCΟΜΒ

► Η μέθοδος είναι οικολογική χωρίς καμία επιβάρυνση ούτε στο με-λίσσι σας, ούτε στο παραγώμενο μέλι.
► Πρόκειται για μια μέθοδο προστασίας των κηρήθρων πολύ πιο οι-κονομική συγκριτικά με άλλες μεθόδους που κοστίζουν σε χρόνο και χρήμα (π.χ. ψύξη).
► Καταπολεμά πλήρως Όλα τα Στάδια του Κηρόσκορου (αυγό, προ-νύμφη, νύμφη, ενήλικο άτομο) το πολύ σε 96 ώρες.
► 100% πιο αποτελεσματική από κάθε άλλη μέθοδο, και έτσι λύνετε μία για πάντα το πρόβλημα του κηρόσκορου.

Καλάθι αγορών