ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται από το 1991 στην πυροπροστασία με  άδεια λειτουργίας ως κέντρου επανελέγχου για αναγόμωση πυροσβεστήρων και ως κέντρο επανελέγχου δοχείων πίεσης με ραφή και άνευ ραφής με πιστοποίηση αρμοδίων ατόμων.

Αρ. Πιστοποίησης Αναγνωρισμένης Εταιρείας: AE-C- 0195D/17 (pdf 1)
Αρ. Πιστοποίησης Αρμοδίου ατόμου: PR-C-225 (pdf 2a,b)
ΑρΠρ. Κανονισμού λειτουργίας κέντρου ελέγχου φιαλών :33350/ΔΤΒΝ 532, 21/06/17(pdf 3)
Αρ. Πιστοποιητικού έγκρισης συστήματος ποιότητας σύμφωνα με ΑDR: KEFTRED/A-C-013B/15(pdf4)

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:

  • Εμπόριο υλικών πυροπροστασίας
  • Αναγόμωση και επανέλεγχος πυροσβεστήρων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ