ΒΙΠΕ Ηρακλείου

71601 Νέα Αλικαρνασσός

Ανιχνευτές-αερίων

Φορητοί και σταθεροί ανιχνευτές για ανίχνευση εκρηκτικών , τοξικών αερίων καθώς και για αναπνευστικές ατμόσφαιρες

Πίνακας αερίων με όρια ανίχνευσης

Gas Range Standard Alarm (UK)
Carbon monoxide(H2 filtered) 0-500 ppm 30ppm
Ammonia(NH3) 0-100 ppm 25 ppm
Carbon monoxide(CO) 0-500 ppm 30 ppm
Carbon dioxide(CO2) 0-5% 0-5%
Clorine(CL2) 0-200ppm 0.5 ppm
Flammable 0-100% LEL 20% LEL
Fluorine(F2) 0-1ppm 0.1 ppm
Hydrogen(H2) 0-2000ppm N/A
Hydrogen cyanide 0-25ppm 5 ppm
Gas Range Standard Alarm
Hydrogen fluoride (HF) 0-10 ppm 1 ppm
Hydrogen sulphide(H2S) 0-100 ppm 5 ppm
Nitrogen oxide (NO) 0-100 ppm 25 ppm
Nitrogen Dioxide(NO2) 0-20 ppm 1 ppm
Oxygen(O2) 0-25% 19/23%
Ozone(O3) 0-1 ppm 0.1 ppm
Phosphine(PH3) 0-5 ppm 0.2 ppm
Phosgene(COCL2) 0-1 ppm 0.1 ppm
Sulphur Dioxide(SO2) 0-20 ppm 1 ppm
Καλάθι αγορών