ΒΙΠΕ Ηρακλείου

71601 Νέα Αλικαρνασσός

Μπεκ κοπής ασετιλίνης – προπάνιο

 
Μπεκ κοπής πυροκόπτη ΑΜ Πάχος κοπής  0-20 mm  20-40 mm  40-60 mm  60-80 mm  80-120 mm  120-200 mm
ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ
Μπεκ κοπής πυροκόπτη G1 No Μπεκ         Πάχος κοπής 7/10                 3-10 mm 10/10               10-25 mm 12/10               25-50 mm 16/10               50-80 mm 20/10               80-120 mm 25/10               120-200 mm
ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ
Μπεκ κοπής πυροκόπτη Gloor Garad Πάχος κοπής  3-10 mm  10-25 mm  25-50 mm  50-100 mm  150-200 mm  200-300 mm    
ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ
Μπεκ κοπής πυροκόπτη Gloor 17 mm Πάχος κοπής  3-20 mm   20-50 mm   50-100 mm  
ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ
Μπεκ κοπής πυροκόπτη Gloor 13 mm Πάχος κοπής  3-20 mm  20-40 mm  40-60 mm
ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ
Μπεκ κοπής πυροκόπτη Harris No Μπεκ         Πάχος κοπής 00                    5-10 mm 0                      10-15 mm 1                      15-25 mm 2                      25-50 mm 3                      50-100 mm 4                      100-150 mm
ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ
 
Μπεκ κοπής πυροκόπτη ΑΜ Πάχος κοπής 0-20 mm 20-40 mm 40-60 mm 60-80 mm 80-120 mm 120-200 mm  
ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ
Μπεκ κοπής πυροκόπτη G1 No Μπεκ         Πάχος κοπής 7/10                 3-10 mm 10/10               10-25 mm 12/10               25-50 mm 16/10               50-80 mm 20/10               80-120 mm 25/10               120-200 mm 30/10               200-300 mm
ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ
Μπεκ κοπής πυροκόπτη Gloor Garad Πάχος κοπής  3-10 mm  10-25 mm  25-50 mm  50-100 mm  150-200 mm  200-300 mm
ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ
Μπεκ κοπής πυροκόπτη Gloor 17 mm Πάχος κοπής  3-20 mm  20-50 mm  50-100 mm
ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ
 
Μπεκ κοπής πυροκόπτη Gloor 13 mm Πάχος κοπής  3-20 mm  20-40 mm  40-60 mm
ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ
Μπεκ κοπής πυροκόπτη Harris No Μπεκ         Πάχος κοπής 00                   5-10 mm 0                      10-15 mm 1                      15-25 mm 2                      25-50 mm 3                      50-75 mm 4                      75-150 mm
ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ
Καλάθι αγορών