ΒΙΠΕ Ηρακλείου

71601 Νέα Αλικαρνασσός

Ρυθμιστες πιεσης φιαλων (Gloor)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
 • Πίεση εισόδου : max 200 bar
 • Πίεση εξόδου : 0-10 bar ρυθμιζόμενη
 • Παροχή : max 30 Nm3/hr
 • Θερμοκρασία λειτουργίας : -20/ 60 οC
 • Ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης Περιλαμβάνεται
 • Διακόπτη ροής Περιλαμβάνεται
 • Έξοδος: για λάστιχο 8 mm , σπείρωμα 3/8’’
 • Αέρια : N2, CO2,  Ar, He
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά
 • Πίεση εισόδου : max 200 bar
 • Πίεση εξόδου : 0-10 bar ρυθμιζόμενη
 • Παροχή : max 30 Nm3/hr
 • Θερμοκρασία λειτουργίας : -20/ 60 οC
 • Ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης Περιλαμβάνεται
 • Διακόπτη ροής Περιλαμβάνεται
 • Έξοδος: για λάστιχο 8 mm , σπείρωμα 3/8’’
 • Αέρια : Ο2, N2O, Air
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά
 • Πίεση εισόδου : max 200 bar
 • Πίεση εξόδου : 0-10 bar ρυθμιζόμενη
 • Παροχή : max 30 Nm3/hr
 • Θερμοκρασία λειτουργίας : -20/ 60 οC
 • Ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης Περιλαμβάνεται
 • Διακόπτη ροής Περιλαμβάνεται
 • Έξοδος: για λάστιχο 8 mm , σπείρωμα 3/8’’
 • Αέρια : H2
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά
 • Πίεση εισόδου : max 25 bar
 • Πίεση εξόδου : 0-1,5 bar ρυθμιζόμενη
 • Παροχή : max 5 Nm3/hr
 • Θερμοκρασία λειτουργίας : -20/ 60 οC
 • Ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης Περιλαμβάνεται
 • Διακόπτη ροής Περιλαμβάνεται
 • Έξοδος: για λάστιχο 8 mm , σπείρωμα 3/8’’
 • Αέρια : C2H2
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά
 • Πίεση εισόδου : max 200 bar
 • Παροχή εξόδου : 0-24 lit/min ρυθμιζόμενη
 • Θερμοκρασία λειτουργίας : -20/ 60 οC
 • Ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης Περιλαμβάνεται
 • Έξοδος: για λάστιχο 8 mm , σπείρωμα 3/8’’
 • Αέρια : CO2,  Ar
 
  Τεχνικά χαρακτηριστικά
 • Πίεση εισόδου : max 200 bar
 • Παροχή εξόδου : 0-32 lit/min ρυθμιζόμενη
 • Θερμοκρασία λειτουργίας : -20/ 60 οC
 • Ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης Περιλαμβάνεται
 • Έξοδος: για λάστιχο 8 mm , σπείρωμα 3/8’’
 • Αέρια : CO2,  Ar
 
 
  Τεχνικά χαρακτηριστικά
 • Πίεση εισόδου : max 200 bar
 • Πίεση εξόδου : 0-60 bar ρυθμιζόμενη
 • Παροχή : max 60 Nm3/hr
 • Θερμοκρασία λειτουργίας : -20/ 60 οC
 • Ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης Περιλαμβάνεται
 • Διακόπτη ροής Περιλαμβάνεται
 • Έξοδος: για λάστιχο 8 mm , σπείρωμα 3/8’’
 • Αέρια : N2, CO2,  Ar, He
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά
 • Πίεση εισόδου : max200 bar
 • Πίεση εξόδου : 0-10 bar ρυθμιζόμενη
 • Παροχή : max 180 Nm3/hr
 • Θερμοκρασία λειτουργίας : -20/ 60 οC
 • Ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης : Περιλαμβάνεται
 • Έξοδος: ¾’’ , ½ ‘’
 • Αέρια : O22, Ar, CO2, He,C2H2, Air
 
Καλάθι αγορών