ΒΙΠΕ Ηρακλείου

71601 Νέα Αλικαρνασσός

Ρυθμιστες υψηλης πιεσης (single stage)

Ρυθμιστές υψηλής πίεσης ενός σταδίου (single stage high pressure regulators)

   
Μοντέλο S215
Χαρακτηριστικά
Καθαρότητα αερίων μέχρι 6.0 (99,9999%)
Πίεση εισόδου 200 / 300 bar
Πίεση εξόδου 1/3/8/16/35/50 bar
Παροχή (Nm3/hr N2) 0,5/1,6/13,6/15/20
1 είσοδος/ 1 έξοδος
Ορειχάλκινος/ Ανοξείδωτος
Μανόμετρο εισόδου/ εξόδου
 
 
Μοντέλο S220                                                               
Χαρακτηριστικά
Καθαρότητα αερίων μέχρι 6.0 (99,9999%)
Πίεση εισόδου 200 / 300 bar
Πίεση εξόδου 3/15/25/50 bar
Παροχή (Nm3/hr N2) 5/25/50/50
1 είσοδος/ 1 έξοδος
Ανοξείδωτος
Μανόμετρο εισόδου/ εξόδου
 
Μοντέλο S225
Χαρακτηριστικά 
Καθαρότητα αερίων μέχρι 6.0 (99,9999%)
Πίεση εισόδου 200 / 300 bar
Πίεση εξόδου 3/8/16/35/50 bar Παροχή (Nm3/hr N2) 2/10/14/25/25
1 είσοδος/ 1 έξοδος
Ορειχάλκινος/ Ανοξείδωτος
Μανόμετρο εισόδου/ εξόδου
Ασφαλιστική βαλβίδα
 
Μοντέλο S400 Χαρακτηριστικά
Καθαρότητα αερίων μέχρι 6.0 (99,9999%)
Πίεση εισόδου 300 bar
Πίεση εξόδου 200 bar
Παροχή (Nm3/hr N2) 30
1 είσοδος/ 1 έξοδος
Ορειχάλκινος/ Ανοξείδωτος
Μανόμετρο εισόδου/ εξόδου
 
Μοντέλο S810 Χαρακτηριστικά                                                             
Καθαρότητα αερίων μέχρι 6.0 (99,9999%)
Πίεση εισόδου 300 bar
Πίεση εξόδου 10/16/25 bar
Παροχή (Nm3/hr N2) 50/50/50
1 είσοδος/ 2 έξοδοι
Ορειχάλκινος μη επιχρωμιωμένος
Μανόμετρο εξόδου
 
 
Καλάθι αγορών