ΒΙΠΕ Ηρακλείου

71601 Νέα Αλικαρνασσός

Αργό (Αr)

 

Το αργό στην βιομηχανία αερίων συναντάται σε αέρια και υγρή μορφή. Είναι ευγενές αέριο και περιέχεται σε μικρές αναλογίες στον ατμοσφαιρικό αέρα. Σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος δηλαδή σε θερμοκρασία 25°C και υπό πίεση 1 atm, είναι διαφανές άχρωμο,  άοσμο  και  άγευστο  αέριο Το αργό (-186° C) παρασκευάζεται σχεδόν αποκλειστικά με κλασματική απόσταξη υγροποιημένου αέρα και διαχωρίζεται από το οξυγόνο (-183° C) και το άζωτο (-196° C) καθώς έχει διαφορετικό σημείο βρασμού. Το αργό είναι αδρανές αέριο και χρησιμοποιείται κυρίως σε διάφορες εφαρμογές όπως:
  • Εξασφάλιση της ποιότητας του τροφίμου και την επιμήκυνση του χρόνου ζωής του προϊόντος (MAP – modified atmosphere) αντί για άζωτο
  • Ως προστατευτικό αέριο στην συγκόλληση με τόξο, καθώς μειώνει σημαντικά την επαφή του μετάλλου με τον αέρα και κατά επέκταση την οξείδωση του μετάλλου.
  • Κατασκευή ανοξείδωτου χάλυβα, απομάκρυνση διοξειδίου του άνθρακα από τα μέταλλα
  • Σε εργαστηριακές αναλύσεις και ειδικά στην φασματοσκοπία πλάσματος (Inductively Coupled Plasma, ICP)
  • Σε μηχανήματα Laser ως καθαρό αέριο ή συστατικό αέριου μείγματος

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Μοριακό Βάρος 40
Σημείο τήξης -189 ℃
Σημείο βρασμού -186 ℃
Κρίσιμη θερμοκρασία -122 ℃
Σχετική πυκνότητα, αέριο (Αέρας =1) 1,38
Σχετική πυκνότητα (Νερό =1) Δεν εφαρμόζεται
Πίεση ατμού στους 20 ℃ Δεν εφαρμόζεται
Διαλυτότητα στο νερό (mg/lt) 67
Εμφάνιση Άχρωμο
Οσμή Άοσμο
Θερμοκρασία ανάφλεξης Δεν εφαρμόζεται
Όρια εκρηκτικότητας (όγκος % στον αέρα) Δεν εφαρμόζεται
Καλάθι αγορών