ΒΙΠΕ Ηρακλείου

71601 Νέα Αλικαρνασσός

‘Ηλιο

Το ήλιο στην βιομηχανία αερίων συναντάται σε αέρια και υγρή μορφή. Είναι άχρωμο, άοσμο, άγευστο, μη τοξικό, ιδανικό, μονοατομικό αέριο και είναι το πρώτο από τα ευγενή αέρια του Περιοδικού Συστήματος των Χημικών στοιχείων. Το σημείο ζέσεως και το σημείο τήξης του είναι τα χαμηλότερα που υπάρχουν ανάμεσα σε όλες τις χημικές ουσίες. Ουσιαστικά παραμένει αέριο εκτός αν είναι κάτω από εξαιρετικές συνθήκες.Είναι το 2ο σε αφθονία χημικό στοιχείο στο σύμπαν. αμέσως μετά το υδρογόνο Το ήλιο είναι αέριο που χρησιμοποιείται σε πολλές κρίσιμες εφαρμογές, όπως:
  • Σε υγρή μορφή ως κρυογενικό για την ψύξη των μαγνητικών τομογράφων MRI και στις συσκευές NMR.
  • Ως προστατευτικό αέριο στις διεργασίες συγκολλήσεως με τόξο
  • Αέρια χρωματογραφία και εργαστηριακές αναλύσεις ως φέρον αέριο
  • Για πλήρωση μπαλονιών, αεροστάτων κτλ
  • Για ανίχνευση διαρροών σε συστήματα αερίων
 

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Μοριακό Βάρος 4
Σημείο τήξης -272 ℃
Σημείο βρασμού -269 ℃
Κρίσιμη θερμοκρασία -268 ℃
Σχετική πυκνότητα, αέριο (Αέρας =1) 0,14
Σχετική πυκνότητα(Νερό =1) Δεν εφαρμόζεται
Πίεση ατμού στους 20 ℃ Δεν εφαρμόζεται
Διαλυτότητα στο νερό (mg/lt) 1,5
Εμφάνιση Άχρωμο
Οσμή Άοσμο
Θερμοκρασία ανάφλεξης Δεν εφαρμόζεται
Όρια εκρηκτικότητας (όγκος % στον αέρα) Δεν εφαρμόζεται
Καλάθι αγορών