ΒΙΠΕ Ηρακλείου

71601 Νέα Αλικαρνασσός

Ιατρικά αέρια

Τα βασικότερα ιατρικά αέρια είναι τα εξής:
 • Οξυγόνο (αέριο και υγρό)
 • Πρωτοξείδιο του Αζώτου
 • Άζωτο (αέριο και υγρό)
 • Διοξείδιο του Άνθρακα
 • Αναπνευστικός Αέρας
Η εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΕΠΕ έχει άδεια από τον ΕΟΦ όσον αφορά του Κανόνες Καλής Παρασκευής Φαρμάκων (GMP) για την εμφιάλωση και διακίνηση αέριου και υγρού ιατρικού οξυγόνου. Τα ιατρικά αέρια διακινούνται σε φιάλες διαφόρων μεγεθών. Τα χαρακτηριστικότερα μεγέθη φιαλών είναι :
 • Φιάλη 50 liter/200 bar
 • Φιάλη 10 liter/200 bar
 • Φιάλη 5 liter/200 bar
 • Φιάλη 3 liter/200 bar
 • Φιάλη 2 liter/200 bar
Επιπλέον το υγρό ιατρικό οξυγόνο Το βασικότερο και πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο ιατρικό αέριο είναι το οξυγόνο είτε σε αέρια είτε σε υγρή μορφή. Ο τρόπος χρήσης των φιαλών ιατρικού οξυγόνου εξαρτάται από την βαλβίδα που φέρουν οι φιάλες. Α) Φιάλη ιατρικού οξυγόνου με βαλβίδα τύπου στρόφιγγας και ροόμετρο παροχής με μανόμετρο ένδειξη πίεσης. Η συνδεσμολογία αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα είδη των φιαλών ανεξαρτήτου μεγέθους Β) Φιάλη ιατρικού οξυγόνου με βαλβίδα που είναι ενσωματωμένο το ροόμετρο παροχής, το μανόμετρο ένδειξης πίεσης, ασφαλιστική βαλβίδα και χειρολαβή. Η συνδεσμολογία αυτή εφαρμόζεται στις φιάλες από 5 λίτρα και κάτω και ενδείκνυται για ασθενείς που θέλουν να κινηθούν και να χρησιμοποιούν οξυγόνο Το υγρό ιατρικό οξυγόνο μεταφέρεται σε ειδικά κρυογενικά δοχεία, τα οποία διαθέτουν ενσωματωμένο ροόμετρο παροχής, ένδειξη στάθμης, ασφαλιστικές βαλβίδες και τροχήλατη βάση για εύκολη μεταφορά. Ενδείκνυται για ασθενείς που χρειάζονται μεγάλη παροχή οξυγόνου πολλές ώρες την ημέρα. Επιπλέον διατίθενται και μικρά (φορητά) δοχεία υγρού οξυγόνου τα οποία μπορεί ο ασθενής να τα γεμίσει μόνος του από τα κρυογενικά δοχεία και να τα χρησιμοποιήσει εφόσον θέλει να κινηθεί. Τα βασικά μεγέθη κρυογενικών δοχείων για οξυγονοθεραπεία είναι:
 • Δοχείο 45 λίτρων
 • Δοχείο 40 λίτρων
 • Δοχείο 37 λίτρων
 • Δοχείο 30 λίτρων
 • Δοχείο φορητό 1 λίτρου
Καλάθι αγορών