ΒΙΠΕ Ηρακλείου

71601 Νέα Αλικαρνασσός

Κατηγορία

Συστήματα πυρόσβεσης

Share:

Συστήματα πυρόσβεσης

Κατηγορία

Τα συστήματα πυρόσβεσης   καταλήγουν σε ειδικές κεφαλές (sprinklers) οι οποίες ενεργοποιούνται αυτόματα μέσω κάποιου αισθητηρίου.

Τα συστήματα πυρόσβεσης  χρησιμοποιούνται κυρίως σε μηχανοστάσια ,  επαγγελματικές κουζίνες και βενζινάδικα.

Τα βασικά  κατασβεστικά  υλικά των παραπάνω συστημάτων είναι η ξηρά σκόνη , το διοξείδιο του άνθρακα  και υδατικά χημικά διαλύματα (wet chemical), ανάλογα  με τη κατηγορία της πυρκαγιάς

 

Σύστημα  τοπικής εφαρμογής με ξηρά σκόνη

Οι βασικές προϋποθέσεις για την ασφαλή αυτοματοποίηση των μονίμων πυροσβεστικών συστημάτων τοπικής εφαρμογής με ξηρή σκόνη, που συνδέονται με υδραυλικό δίκτυο κλειστών καταιωνιστών (sprinklers) είναι:

 1.  Η συγκράτηση του κατασβεστικού μέσου μέσα στην φιάλη του πυροσβεστήρα, όταν αυτή τίθεται σε αυτόματη λειτουργία και αποκλεισμός εισροής του στην σωλήνωση.
 2.  Ο υδραυλικός έλεγχος της στεγανότητας του δικτύου των κλειστών καταιωνιστών, πριν από την αυτοματοποίηση του συστήματος.
 3. Η μόνιμη υδραυλική υποστήριξη του δικτύου των κλειστών καταιωνιστών, για την εξασφάλιση της ασφαλούς και μακρόχρονης λειτουργίας του, χωρίς απώλειες πίεσης.

Και οι τρεις ως άνω προϋποθέσεις, επιτυγχάνονται με την εγκατάσταση συμπληρωματικής φιάλης με πίεση αζώτου (πιλότος αντιστάθμισης) μικρής χωρητικότητας, εξαρτώμενης από το μήκος της σωλήνωσης, η οποία συνδέεται με το υδραυλικό δίκτυο της αυτόματης λειτουργίας, όπως δείχνει το κατωτέρω σχεδιάγραμμα.

 

Σύστημα τοπικής εφαρμογής με Wet Chemical

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΑ ME «WET CHEMICAL SYSTEM»

H λειτουργία του αυτόματου συστήματος  κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής, βασίζεται στο χημικό υγρό Wet Chemical  και στο θερμοευαίσθητο sστο πνευματικό σωλήνα ανίχνευσης

Με το σύστημα αυτό, εξασφαλίζουμε:

 1. Αυτόματη Πυρανίχνευση στο χώρο που θέλουμε να προστατεύσουμε (διατρέχοντας το εύκαμπτο σωληνάκι σημειακής πυρανίχνευσης πάνω από το χώρο αυτό) χωρίς την εγκατάσταση ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συστημάτων αφού το σύστημα λειτουργεί πνευματκά.
 2. Κατάσβεση της φωτιάς με μεγάλη απόδοση καθότι η εκτόνωση πραγματοποιείται μέσα από συστήματα σωληνώσεων και με τα κατάλληλα ακροφύσια πάνω από την εστία της φωτιάς.

Το σύστημα RFS i-SAFE έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα κατάσβεσης όπως:

 1. Δεν απαιτείται ηλεκτρική ενέργεια
 2. Είναι εύκαμπτο, επιτρεπτό να εισχωρήσει σε μικρές και στενές περιοχές και άρα ανιχνεύει τη φωτιά σε πολλαπλά σημεία
 3. Σβήνει τη φωτιά σε δευτερόλεπτα και έτσι ελαχιστοποιεί τη ζημιά
 4. Είναι απλά σχεδιασμένο με αποτέλεσμα να είναι εύκολη η συντήρησή του
 5. Ενεργοποιείται πάντα στο θερμότερο σημείο της φωτιάς
 6. Είναι απλό στην εγκατάστασή του
 7. Μπορεί να εγκατασταθεί παντού
 8. Η απόδοσή του δεν επηρεάζεται από υγρασία ή λάδια

 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

 

 1. ΦΙΑΛΗ ΜΕ «Wet Chemical»
 2. ΒΑΛΒΙΔΑ  ΕMΕΣΗΣ  ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
 3. ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
 4. ΔΙΚΤΥΟ  ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ & ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ «Wet Chemical»

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τη στιγμή που ‘σκάει’ το σωληνάκι, δίδεται μηχανική εντολή (λόγω εκτόνωσης της πίεσης) στην ειδική βαλβίδα του πυροσβεστήρα, όπου στη συνέχεια εκτονώνεται το κατασβεστικό υλικό της φιάλης, στον προστατευόμενο χώρο μέσω του συστήματος σωληνώσεων και ακροφυσίων που συνδέεται στη βαλβίδα αυτή. Ταυτόχρονα, ο πρεσσοστατικός διακόπτης  (προαιρετικά)  δίνει εντολή για διακοπή παροχής του υγραερίου.

Σύστημα ολικής κατάκλυσης με CO2

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2)

 Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) είναι αδρανές αέριο χωρίς ηλεκτρική αγωγιμότητα, άχρωμο και άοσμο στην κανονική ατμοσφαιρική πίεση, με βάρος 1,5 περίπου φορές μεγαλύτερο από τον αέρα. Υγροποιείται εύκολα σε θερμοκρασία 0°C και πίεση 36 bar, ενώ η κρίσιμη θερμοκρασία του είναι 31,4°C. Χρησιμοποιείται σαν κατασβεστικό μέσο για μεγάλους χώρους και επιφάνειες, γιατί μπορεί να αποθηκευτεί σε περιορισμένους χώρους (χαλύβδινες φιάλες) και για απεριόριστο χρονικό διάστημα. (Η εκτόνωση 1 kg υγροποιημένου C02 μας δίνει 560 It περίπου αερίου σε 22°C).
Η δράση του CO2 στην κατάσβεση των πυρκαγιών οφείλεται στην εκτόπιση του οξυγόνου – που είναι απαραίτητο για την καύση – από το περιβάλλον των καιομένων αντικειμένων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η φωτιά αρχίζει να υποχωρεί όταν το οξυγόνο του αέρα μειωθεί κατά 25 %, ενώ για ορισμένα υλικά το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο. Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά του CO2 που επιβάλλουν τη χρήση του σαν κατασβεστικό μέσο είναι τα ακόλουθα:

 • Δεν προκαλεί δευτερογενείς ζημιές.
 • Επειδή είναι αέριο μπορεί να εισχωρήσει ακόμη και στα βαθύτερα τμήματα του προστατευόμενου αντικειμένου ή χώρου.
  • Δεν είναι διαβρωτικό.
  • Δεν αφήνει κατάλοιπα μετά τη χρήση του.
  • Εκτοξεύεται από τα ακροφύσια με τη βοήθεια της δικής του πίεσης.
  • Χρησιμοποιείται σε μηχανήματα ή συσκευές που βρίσκονται υπό ηλεκτρική τάση (μετασχηματιστές, διακόπτες λαδιού, κινητήρες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές κ.λπ.).
  • Χρησιμοποιείται σε όλα τα καύσιμα εκτός από εκείνα που έχουν ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία της καύσης (μέταλλα που καίγονται εύκολα όπως το νάτριο, το κάλιο, το ζιρκόνιο κ.λπ. ή τα μεταλλοϋδρίδια και οι ουσίες που περιέχουν οξυγόνο όπως η νιτροκυτταρίνη).

 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

 1. ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΦΙΑΛΩΝ CO2
 2. ΦΙΑΛΗ ΠΙΛΟΤΟΣ CO2, 2 kg
 3. ΚΛΕΙΣΤΡΑ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ CO2
 4. ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΙΛΟΤΟΥ
 5. ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ CO2 (ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ)
 6. ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
 7. ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
 8. ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ CO2
 9. ΠΙΝΑΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 2 ΖΩΝΩΝ
 10. ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ MODEX
 11. ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ
 12. ΣΕΙΡΗΝΑ
 13. ΦΑΡΟΣ
 14. ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ STOP AERIO
 15. ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΙΑΛΩΝ
Καλάθι αγορών