ΒΙΠΕ Ηρακλείου

71601 Νέα Αλικαρνασσός

Βιομηχανικά αέρια

Τα βασικότερα βιομηχανικά αέρια είναι τα εξής:
 • Οξυγόνο
 • Αργό
 • Διοξείδιο του Άνθρακα
 • Ασετυλίνη
 • Μείγματα Αργού – Διοξειδίου του Άνθρακα
 • Μείγματα Αργού – Οξυγόνου
 • Άζωτο
 • Υδρογόνο
 • Ήλιο
Η Γ. ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΕΠΕ διαθέτει μεγάλη ποικιλία και απόθεμα βιομηχανικών αερίων για διάφορες εφαρμογές. Οι κυριότερες εφαρμογές που χρησιμοποιούνται τα βιομηχανικά αέρια είναι:
 • Κοπή και επεξεργασία μετάλλων
 • Συγκόλληση μετάλλων
 • Απομάκρυνση οξυγόνου- Ελεγχόμενη ατμόσφαιρα
 • Χημική βιομηχανία
 • Κατασκευή δικτύων και έλεγχος διαρροών
 • Καθαρισμός επιφανειών
 • Τήξη και επεξεργασία γυαλιού
 • Πλήρωση ελαστικών
Τα βιομηχανικά αέρια διακινούνται σε φιάλες διαφόρων μεγεθών. Τα χαρακτηριστικότερα μεγέθη φιαλών είναι :
 • Φιάλη 50 liter/200 bar
 • Φιάλη 30 liter/200 bar
 • Φιάλη 10 liter/200 bar
 • Φιάλη 5 liter/200 bar
Κοπή και επεξεργασία μετάλλων Το οξυγόνο είναι το αέριο που χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στην κοπή μετάλλων σε συνδυασμό με προπάνιο ή ασετυλίνη για την δημιουργία φλόγας. Επίσης σε μηχανές plasma η ταχύτητα κοπής εξαρτάται από την καθαρότητα του οξυγόνου και τα ακροφύσια που χρησιμοποιούνται Συγκόλληση μετάλλων Η εφαρμογή της συγκόλλησης μετάλλων είναι από τις σημαντικότερες στον τομέα της μεταλλουργίας. Στην συγκόλληση μετάλλων χρησιμοποιούνται τα περισσότερα αέρια είτε σε καθαρή μορφή είτε σε ανάμειξη. Τα πιο ευρέως διαδεδομένα αέρια είναι το αργό και το διοξείδιο του άνθρακα και τα μείγματα τους. Οι σημαντικότερες μέθοδοι συγκόλλησης με προστασία αερίου είναι οι MAG, TIG και MIG. Παρακάτω φαίνονται τα αέρια που χρησιμοποιούνται στις πιο διαδεδομένες εφαρμογές στην βιομηχανία.
ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΑΕΡΙΟ
Κοπή μετάλλωνΟξυγόνο- Προπάνιο – Ασετυλίνη
Κόλληση μετάλλωνΟξυγόνο – Ασετυλίνη
Συγκολλήσεις TIG, MIG αλουμινίουΑργό / Μείγμα αργό-υδρογόνο-ήλιο
Συγκολλήσεις MAG κοινού χάλυβαΜείγμα αργό-διοξείδιο του άνθρακα
Συγκολλήσεις MAG ανοξείδωτου χάλυβαΜείγμα αργό-οξυγόνο / Μείγμα αργό-διοξείδιο του άνθρακα-ήλιο
Έλεγχος διαρροών και αντοχών πίεσης δικτύωνΆζωτο
Αδρανοποίηση ατμόσφαιραςΆζωτο
Πλήρωση ελαστικώνΆζωτο
Ταχεία ψύξη επιφανειώνΥγρό άζωτο
  
Καλάθι αγορών