ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ (alarm)

Πίνακας ειδοποίησης (alarm)

Πίνακας ειδοποίησης για έλεγχο της περιεκτικότητας των φιαλών με 2 ή 6 κανάλια, κατάλληλος και για εκρηκτικές ατμόσφαιρες. Συνδυάζεται με μανόμετρα επαφής για λήψη σήματος.