ΦΙΑΛΕΣ

Η ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. διαθέτει μια μεγάλη γκάμα φιαλών υψηλής πίεσης για πεπιεσμένα αέρια.

Είδη Φιαλών 

Χωρητικότητα (σε νερό) Πίεση λειτουργίας Πίεση δοκιμής
2  lit 200 bar 300 bar
3  lit 200 bar 300 bar
5  lit 200 bar 300 bar
8  lit 200 bar 300 bar
10 lit 200 bar 300 bar
20 lit 200 bar 300 bar
40  lit 200 bar 300 bar
50  lit 200 bar 300 bar

 

Συστοιχίες φιαλών

Η ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. διαθέτει επίσης και συστοιχίες φιαλών, απαρτιζόμενες από 11 ή 12 φιάλες των 50 λίτρων , για την εξυπηρέτηση πελατών που έχουν μεγάλη κατανάλωση

                           

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΙΑΛΩΝ (κανονισμός ΕΛΟΤ – EN 1089 – 3)

Οι φιάλες των πεπιεσμένων αερίων αναλόγως το είδος αερίου που υπάρχει μέσα στη φιάλη, έχουν διαφορετικό χρώμα προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης του περιεχόμενου αερίου.