ΒΑΛΒΙΔΕΣ (ΚΛΕΙΣΤΡΑ) ΦΙΑΛΩΝ


ΒΑΛΒΙΔΕΣ (ΚΛΕΙΣΤΡΑ)  ΦΙΑΛΩΝ

    Οι φιάλες των πεπιεσμένων αερίων έχουν διαφορετικά είδη βαλβίδων / κλείστρων αναλόγως το είδος του αερίου που περιέχουν. Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται το είδος του κλείστρου που φέρει ή φιάλη ανάλογα με το είδος του αερίου που περιέχει καθώς και τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των κλείστρων.

 

Κατηγορία Αερίου Τύπος κλείστρου Χαρακτηριστικά κλείστρου
Άζωτο, Αργό, Διοξείδιο του Άνθρακα, Ήλιο DIN 477 (No 6) W 21.8 x 1/14˝
Κρυπτό, Νέο, Ξένο, Αμμωνία, Εξαφθοριούχο Θείο DIN 477 (No 6) W 21.8 x 1/14˝
Οξυγόνο AFNOR (NF F) SI 22.9 x 1/14˝ (INT)
Αιθυλένιο, Υδρογόνο, Μεθάνιο DIN 477 (No 1) W 21.8 x 1/14˝ LH
Μονοξείδιο του άνθρακα DIN 477 (No 5) W 1˝ x 1/8˝ LH
Πρωτοξείδιο του Αζώτου AFNOR (NF G) SI 26 x 1.5 (INT)
Πεπιεσμένος αέρας AFNOR (NF D) SI 24 x 2
Μείγματα βαθμονόμησης DIN 477 (No 14) M 19 x 1.5 LH