ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ/ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Βαλβίδα ανεπίστροφη  για λάστιχο του οίκου IBEDA για οξυγόνο/ ασετυλίνη πιστοποιημένη  κατά ΕΝ 730-1.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πίεση λειτουργίας                       1,5 bar  για ασετυλίνη και 20 bar για οξυγόνο
Διάμετρος λάστιχου                    6,8,10 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας          -20 oC +70oC

 

 

 

 

Φλογοπαγίδα για ρυθμιστή πίεσης  του οίκου IBEDA για οξυγόνο/ ασετυλίνη  πιστοποιημένη κατά ΕΝ 730-1.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πίεση λειτουργίας                       1,5 bar  για ασετυλίνη και 15 bar για οξυγόνο
Σπείρωμα ρυθμιστή πίεσης        3/8΄΄, 1/2΄΄, 3/4΄΄ ,1΄΄
Θερμοκρασία λειτουργίας          -20 oC +70oC

 

 

 

 

Ταχυσύνδεσμος  (αρσενικό και θηλυκό κούμπωμα για λάστιχο
διαμέτρου 6-8 mm για οξυγόνο/ ασετυλίνη

 

 

 

 

 

 

Ταχυσύνδεσμος (αρσενικό και θηλυκό κούμπωμα για σπείρωμα 3/8΄΄ για οξυγόνο/ ασετυλίνη                                         

 

 

 

 

 

 

 

Σύνδεσμος για λάστιχο διαμέτρου 6-8 mm      

 

 

 

 

 

 

Ελαστικός σωλήνας οξυγόνου/ ασετυλίνης μονός πίεσης λειτουργίας 20 bar, εσωτερικής διαμέτρου 6- 8 mm και πάχους 3,5 mm

 

 

Ελαστικός σωλήνας οξυγόνου/ασετυλίνης διπλός πίεσης λειτουργίας 20 bar,εσωτερικής διαμέτρου 6- 8 mm και πάχους 3,5 mm

 

Προστόμιο για τσιμπίδα MIG μεγέθους TB150, TB250

 

 

 

 

 

Μπεκ σύρματος για τσιμπίδα MIG από 0,6-1,2 mm 

 

 

 

 

 

Μπεκ Farel για οξυγόνο/ασετυλίνη

 

 

 

 

 

Σύρμα κόλλησης MIG χάλυβα
Σύρμα κόλλησης MIG αλουμινίου
Σύρμα κόλλησης MIG  ανοξείδωτο
Ράβδοι κόλλησης TIG αλουμινίου
Ράβδοι κόλλησης TIG ανοξείδωτες
Ράβδοι κόλλησης TIG χάλυβα
Συσκευασίες 2-5-7-15 κιλών
Πάχη 0,8-1-1,2 mm
Ακίδες Βολφραιμίο

 

 

Διακλαδωτήρας προπανίου

 

 

 

 

Σπρέι Τσιμπίδας