ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ- ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ-ΠΥΡΩΜΑΤΟΣ (Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)

Πυροκόπτης ΑΜ Ελληνικής κατασκευής για κοπή μετάλλων με προπάνιο ή ασετυλίνη με δυνατότητα κοπής πάχους έως 200 mm με είσοδο ακροφύσιο για λάστιχο 8 mm

Πυροκόπτης G1 με σκανδάλη στο επάνω μέρος για κοπή μετάλλων με προπάνιο ή ασετυλίνη με δυνατότητα κοπής πάχους έως 300 mm  με είσοδο ακροφύσιο για λάστιχο 8 mm

 

Πυροκόπτης Garad του οίκου Gloor με λαβή οξυγόνο στο επάνω μέρος για κοπή μετάλλων με προπάνιο ή ασετυλίνη με δυνατότητα κοπής πάχους έως 300 mm. Στιβαρή κατασκευή και σχεδίαση με σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα με είσοδο ακροφύσιο για λάστιχο 8 mm

 

 

 

Χειρολαβή 17 mm του οίκου Gloor   για σύνδεση με εξάρτημα κοπής/  συγκόλλησης/ πυρώματος  με είσοδο ακροφύσιο για λάστιχο 8 mm

 

 

 

Πυροκόπτης 17 mm 3TUBO του οίκου Gloor με λαβή για     
κοπή μετάλλων με προπάνιο ή ασετυλίνη με δυνατότητα κοπής
πάχους έως 100 mm

 

 

 

 

Πυροκόπτης 17 mm   του οίκου Gloor με λαβή για κοπή
μετάλλων με προπάνιο ή ασετυλίνη με δυνατότητα κοπής
πάχους έως 100 mm.

 

 

 

 

 

 

Ράμφος συγκόλλησης 17 mm του οίκου Gloor για κολλήσεις μετάλλων πάχους μέχρι 30 mm
Ράμφος  Νο 1    Πάχος   0,5-1 mm                  
Ράμφος  Νο 2    Πάχος   1-2 mm
Ράμφος  Νο 3    Πάχος   2-4 mm
Ράμφος  Νο 4    Πάχος   4-6 mm
Ράμφος  Νο 5    Πάχος   6-9 mm
Ράμφος  Νο 6    Πάχος   9-14 mm
Ράμφος  Νο 7    Πάχος   14-20 mm
Ράμφος  Νο 8    Πάχος   20-30 mm

Λυχνία πυρώματος 17 mm του οίκου Gloor για ασετυλίνη  με θερμική απόδοση από  17650 kJ/h έως 141500 kJ/h
Λυχνία Νο 4      Διάμετρος  18 mm         
Λυχνία Νο 6      Διάμετρος  22 mm
Λυχνία Νο 8      Διάμετρος  26 mm
Λυχνία Νο 10    Διάμετρος  30 mm

 

Λυχνία πυρώματος 13 mm του οίκου Gloor για προπάνιο  με θερμική απόδοση από  17000 kJ/h έως 163500 kJ/h
Λυχνία Νο 4       Διάμετρος  12,5 mm     
Λυχνία Νο 6       Διάμετρος  13,5 mm
Λυχνία Νο 8       Διάμετρος  15,5 mm
Λυχνία Νο 10     Διάμετρος  18,5mm
Λυχνία Νο 12     Διάμετρος  23 mm
Λυχνία Νο 14     Διάμετρος  26 mm

 

Φλόγιστρα προπανίου

Νο Κεφαλής               Διάμετρος κεφαλής                          Κατανάλωση                           Απόδοση

0                                      12 mm                                                  30 gr/h                                  700 cal/h

1                                      17 mm                                                  70 gr/h                                  1400 cal/h

2                                      30 mm                                                  400 gr/h                               4500 cal/h

3                                      38 mm                                                  1100 gr/h                             12500 cal/h

4                                      49 mm                                                  2200 gr/h                             24000 cal/h

5                                      69 mm                                                  3200 gr/h                             35500 cal/h