ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ- ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ-ΠΥΡΩΜΑΤΟΣ (Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)

Χειρολαβή 13 mm του οίκου Gloor  επιχρωμιωμένη για σύνδεση
με εξάρτημα κοπής/συγκόλλησης/ πυρώματος  με είσοδο ακροφύσιο
για λάστιχο 6 mm

Πυροκόπτης 13 mm   του οίκου Gloor με λαβή για κοπή μετάλλων
με προπάνιο ή ασετυλίνη με δυνατότητα κοπής πάχους έως 60 mm.

 

Ράμφος συγκόλλησης 13 mm του οίκου Gloor για κολλήσεις μετάλλων πάχους μέχρι 14 mm
Ράμφος  Νο 1    Πάχος   0,5-1 mm                  
Ράμφος  Νο 2    Πάχος   1-2 mm
Ράμφος  Νο 3    Πάχος   2-4 mm
Ράμφος  Νο 4    Πάχος   4-6 mm
Ράμφος  Νο 5    Πάχος   6-9 mm
Ράμφος  Νο 6    Πάχος   9-14 mm

Λυχνία πυρώματος 13 mm του οίκου Gloor για ασετυλίνη  με θερμική απόδοση από  15000 kJ/h έως 35000 kJ/h
Λυχνία Νο 2       Διάμετρος  13 mm         
Λυχνία Νο 4       Διάμετρος  18 mm
Λυχνία Νο 6       Διάμετρος  22 mm

 

Λυχνία πυρώματος 13 mm του οίκου Gloor για προπάνιο  με θερμική απόδοση από  17000 kJ/h έως 37000 kJ/h
Λυχνία Νο 2       Διάμετρος  11,5 mm                  
Λυχνία Νο 4       Διάμετρος  12,5 mm
Λυχνία Νο 6       Διάμετρος  13,5 mm

 

 

Εργαλείο κόλλησης Le Lorrain με σετ ράμφη κολλήσεως (7 ράμφη)
με είσοδο ακροφύσιο για λάστιχο 6 mm

 

 

Εργαλείο κόλλησης Ioxygen  με σετ ράμφη κολλήσεως (5 ράμφη)  
με είσοδο ακροφύσιο για λάστιχο 6 mm