ΜΠΕΚ ΚΟΠΗΣ ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ

Μπεκ κοπής πυροκόπτη ΑΜ

 

Πάχος κοπής
0-20 mm
20-40 mm
40-60 mm
60-80 mm
80-120 mm
120-200 mm

Μπεκ κοπής πυροκόπτη G1

No Μπεκ         Πάχος κοπής
7/10                 3-10 mm
10/10               10-25 mm
12/10               25-50 mm
16/10               50-80 mm
20/10               80-120 mm
25/10               120-200 mm

Μπεκ κοπής πυροκόπτη Gloor Garad

Πάχος κοπής
3-10 mm
10-25 mm
25-50 mm
50-100 mm
150-200 mm
200-300 mm

Μπεκ κοπής πυροκόπτη Gloor 17 mm

Πάχος κοπής
3-20 mm
20-50 mm
50-100 mm

Μπεκ κοπής πυροκόπτη Gloor 13 mm

Πάχος κοπής
3-20 mm
20-40 mm
40-60 mm

Μπεκ κοπής πυροκόπτη Harris

No Μπεκ         Πάχος κοπής
00                    5-10 mm
0                      10-15 mm
1                      15-25 mm
2                      25-50 mm
3                      50-100 mm
4                      100-150 mm