ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Ρυθμιστές χαμηλής πίεσης δικτύου (low line pressure regulators)

 

Μοντέλο S10, S15                                                                    

Χαρακτηριστικά 
Καθαρότητα αερίων μέχρι 6.0 (99,9999%)
Πίεση εισόδου 25 bar
Πίεση εξόδου 3/8/10 bar
Παροχή (Nm3/hr N2) 4,5/12/50
1 είσοδος /1 έξοδος
Ορειχάλκινος/ Ανοξείδωτος

 

 

 

Μοντέλο S20                                                                      

Χαρακτηριστικά
Καθαρότητα αερίων μέχρι 6.0 (99,9999%)
Πίεση εισόδου 50 bar
Πίεση εξόδου 1/3/10 bar
Παροχή (Nm3/hr N2) 2/2,5/3,5
2 είσοδοι / 2 έξοδοι
Ορειχάλκινος/ Ανοξείδωτος

 

 

 

Μοντέλο S20-0.1                                                    

Χαρακτηριστικά
Καθαρότητα αερίων μέχρι 6.0 (99,9999%)
Πίεση εισόδου 50 bar
Πίεση εξόδου 0,01-0,1 bar
Παροχή (Nm3/hr N2) 0,5
2 είσοδοι / 2 έξοδοι
Ορειχάλκινος/ Ανοξείδωτος

 

 

 

Μοντέλο S55                                        

Χαρακτηριστικά
Καθαρότητα αερίων μέχρι 6.0 (99,9999%)
Πίεση εισόδου 50 bar
Πίεση εξόδου 3/8/10/16/35 bar
Παροχή (Nm3/hr N2) 2,5/3/3,5/5,5/10
2 είσοδοι / 2 έξοδοι
Ορειχάλκινος/ Ανοξείδωτος

 

 

 

Μοντέλο DC 50                         

Χαρακτηριστικά
Καθαρότητα αερίων μέχρι 6.0 (99,9999%)
Πίεση εισόδου 50 bar
Πίεση εξόδου 8/15/40 bar
Παροχή (Nm3/hr N2) 150/300/300

Για ασετυλίνη
Πίεση εισόδου 20 bar
Πίεση εξόδου 0,8 bar
Παροχή (Nm3/hr N2) 10

1 είσοδος / 1 έξοδος