ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ρυθμιστές χαμηλής πίεσης θέσης (point of use low pressure regulators)

Μοντέλο S21                                                     

Χαρακτηριστικά
Καθαρότητα αερίων μέχρι 6.0 (99,9999%)
Πίεση εισόδου 50 bar
Πίεση εξόδου 1/3/10 bar
Παροχή (Nm3/hr N2) 2/2,5/3,5

Για ασετυλίνη
Πίεση εισόδου 20 bar
Πίεση εξόδου 1,5 bar
Παροχή (Nm3/hr N2) 1

Ορειχάλκινος/ Ανοξείδωτος
2 είσοδοι / 1 έξοδος

 

Βάνα on/off για ρυθμιστή S21                       

Χαρακτηριστικά
Καθαρότητα αερίων μέχρι 6.0 (99,9999%)
Πίεση εισόδου 50 bar
Πίεση εξόδου 1/3/10 bar

Παροχή (Nm3/hr N2) 2/2,5/3,5

Για ασετυλίνη
Πίεση εισόδου 20 bar
Πίεση εξόδου 1,5 bar
Παροχή (Nm3/hr N2) 1

Ορειχάλκινος/ Ανοξείδωτος
1 είσοδος / 2 έξοδοι

 

Μοντέλο S15                                                          

Χαρακτηριστικά
Καθαρότητα αερίων μέχρι 6.0 (99,9999%)
Πίεση εισόδου 25 bar
Πίεση εξόδου 10 bar
Παροχή (Nm3/hr N2) 50
Ορειχάλκινος/ Ανοξείδωτος
2 είσοδοι / 2 έξοδοι

 

 

 

Μοντέλο S20                            

Χαρακτηριστικά
Καθαρότητα αερίων μέχρι 6.0 (99,9999%)
Πίεση εισόδου 50 bar
Πίεση εξόδου 1/3/10 bar
Παροχή (Nm3/hr N2) 2/2,5/3,5

Για ασετυλίνη
Πίεση εισόδου 20 bar
Πίεση εξόδου 1,5 bar
Παροχή (Nm3/hr N2) 1

Ορειχάλκινος/ Ανοξείδωτος
2 είσοδοι / 2 έξοδοι