ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (double stage)

Ρυθμιστές υψηλής πίεσης δύο σταδίων (double stage high pressure regulators)

Μοντέλο D215

Χαρακτηριστικά                                                  
Καθαρότητα αερίων μέχρι 6.0 (99,9999%)
Πίεση εισόδου 200/ 300 bar
Πίεση εξόδου 1/3/8/16 bar
Παροχή (Nm3/hr N2) 0,4/1,2/2,9/3,5
1 είσοδος/ 1 έξοδος
Ορειχάλκινος/ Ανοξείδωτος
Μανόμετρο εισόδου/ εξόδου

 

Μοντέλο D230

Χαρακτηριστικά                                                                    
Καθαρότητα αερίων μέχρι 6.0 (99,9999%)
Πίεση εισόδου 200/ 300 bar
Πίεση εξόδου 1/3/10 bar
Παροχή (Nm3/hr N2) 2/2,5/3,5
1 είσοδος/ 2 έξοδοι
Ορειχάλκινος/ Ανοξείδωτος
Μανόμετρο εισόδου/ εξόδου
Ασφαλιστική βαλβίδαΑσφαλιστική βαλβίδα

 

Μοντέλο D230-0.1

Χαρακτηριστικά                                                             
Καθαρότητα αερίων μέχρι 6.0 (99,9999%)
Πίεση εισόδου 200 bar
Πίεση εξόδου 0,01-0,1 bar
Παροχή (Nm3/hr N2) 0,5
1 είσοδος/ 2 έξοδοι
Ορειχάλκινος/ Ανοξείδωτος
Μανόμετρο εισόδου/ εξόδου
Ασφαλιστική βαλβίδα