ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (single stage)

Ρυθμιστές υψηλής πίεσης ενός σταδίου (single stage high pressure regulators)

Μοντέλο S215

Χαρακτηριστικά                                             
Καθαρότητα αερίων μέχρι 6.0 (99,9999%)
Πίεση εισόδου 200 / 300 bar
Πίεση εξόδου 1/3/8/16/35/50 bar
Παροχή (Nm3/hr N2) 0,5/1,6/13,6/15/20
1 είσοδος/ 1 έξοδος
Ορειχάλκινος/ Ανοξείδωτος
Μανόμετρο εισόδου/ εξόδου

 

 

 

Μοντέλο S220                                                               

Χαρακτηριστικά
Καθαρότητα αερίων μέχρι 6.0 (99,9999%)
Πίεση εισόδου 200 / 300 bar
Πίεση εξόδου 3/15/25/50 bar
Παροχή (Nm3/hr N2) 5/25/50/50
1 είσοδος/ 1 έξοδος
Ανοξείδωτος
Μανόμετρο εισόδου/ εξόδου

 

 

Μοντέλο S225

Χαρακτηριστικά                      
Καθαρότητα αερίων μέχρι 6.0 (99,9999%)
Πίεση εισόδου 200 / 300 bar
Πίεση εξόδου 3/8/16/35/50 bar
Παροχή (Nm3/hr N2) 2/10/14/25/25
1 είσοδος/ 1 έξοδος
Ορειχάλκινος/ Ανοξείδωτος
Μανόμετρο εισόδου/ εξόδου
Ασφαλιστική βαλβίδα

 

Μοντέλο S400

Χαρακτηριστικά                                                                                      
Καθαρότητα αερίων μέχρι 6.0 (99,9999%)
Πίεση εισόδου 300 bar
Πίεση εξόδου 200 bar
Παροχή (Nm3/hr N2) 30
1 είσοδος/ 1 έξοδος
Ορειχάλκινος/ Ανοξείδωτος
Μανόμετρο εισόδου/ εξόδου

 

 

Μοντέλο S810

Χαρακτηριστικά                                                             
Καθαρότητα αερίων μέχρι 6.0 (99,9999%)
Πίεση εισόδου 300 bar
Πίεση εξόδου 10/16/25 bar
Παροχή (Nm3/hr N2) 50/50/50
1 είσοδος/ 2 έξοδοι
Ορειχάλκινος μη επιχρωμιωμένος
Μανόμετρο εξόδου