ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ -ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ (supply-switchover boards)

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣΚΕΝΤΡΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ (SUPPLY BOARDS – SWITCHOVER BOARDS)

Μοντέλο CEN

Χαρακτηριστικά
Καθαρότητα αερίων μέχρι 5.5 (99,9995%)            
(χωρίς την ball valve καθαρότητα μέχρι 6.0)
Πίεση εισόδου 200 / 300 bar
Πίεση εξόδου 10/16/30/50 bar
Παροχή (Nm3/hr N2) 70/110/150/180

Για ασετυλίνη
Πίεση εισόδου 25 bar
Πίεση εξόδου 1 bar
Παροχή (Nm3/hr N2) 6,5

Για προπάνιο                                                                 
Πίεση εισόδου 25 bar
Πίεση εξόδου 4 bar
Παροχή (Nm3/hr N2) 10

2 x 3 είσοδοι / 1 έξοδος
2 Ανεπίστροφες βαλβίδες
1 Ασφαλιστική βαλβίδα (safety valve)
2 Βαλβίδες εκτόνωσης (purging valve)
2 Μανόμετρα εισόδου/ 1 εξόδου
Αυτόματη/ Ημιαυτόματη εναλλαγή φιαλών
Ορείχαλκος/ Ορείχαλκος επιχρωμιωμένος

 

Μοντέλο TD 200

Χαρακτηριστικά                                                    
Καθαρότητα αερίων μέχρι 6.0 (99,9999%)
Πίεση εισόδου 200 / 300 bar
Πίεση εξόδου 10/16 bar
Παροχή (Nm3/hr N2) 10/10

2 x 3 είσοδοι / 1 έξοδος                                                       
2 Ανεπίστροφες βαλβίδες
1 Ασφαλιστική βαλβίδα (safety valve)
2 Βαλβίδες εκτόνωσης (purging valve)
2 Μανόμετρα εισόδου/ 1 εξόδου
Αυτόματη/ Ημιαυτόματη εναλλαγή φιαλών
Ορείχαλκος επιχρωμιωμένος/ Ανοξείδωτος