ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΗ

Ρυθμιστής πίεσης με μανόμετρο ένδειξης πίεσης, με προρύθμιση πίεσης διακόπτη ροής Ιταλικής κατασκευής. Πιστοποιημένο για ιατρικό οξυγόνο (CE mark ), σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Πίεση λειτουργίας:    0-230 bar
Πίεση εξόδου: 3,5 bar
Παροχή:  Συνεχής παροχή από 0-15 liter/min
Διαβαθμίσεις παροχής:  1-1,5-2-3-4-6-9-12-15 liter/min
Ακρίβεια:   ± 0,5 lit/min
Μανόμετρο ένδειξης πίεσης:  0-315 bar
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20οC +50oC
Ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης:  περιλαμβάνεται
Φίλτρο :περιλαμβάνεται
Υλικό κατασκευής :Ορείχαλκος χημικά επιχρωμιωμένος
Βάρος :0,650 kg