ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PIN INDEX

Ρυθμιστής πίεσης ιατρικών αερίων τύπου Pin Index  Ιταλικής κατασκευής. Πιστοποιημένο για ιατρικά αέρια (CE mark ) και μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση (π mark), σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία

Ιατρικά αέρια:  Οξυγόνο, Αέρας, Πρωτοξείδιο του αζώτου, Διοξείδιο του Άνθρακα
Πίεση λειτουργίας: 0-230 bar
Πίεση εξόδου: 4 bar
Θερμοκρασία λειτουργίας: -45οC +65oC
Υλικό κατασκευής: Ορείχαλκος χημικά επιχρωμιωμένος
Βάρος: 0,45 kg
Ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης: περιλαμβάνεται για N2O, CO2