ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ -ΒΑΛΒΙΔΑ ΦΙΑΛΗΣ

Ρυθμιστής πίεσης με ενσωματωμένο ροόμετρο, μανόμετρο ένδειξης πίεσης, πλαστική χειρολαβή Ιταλικής κατασκευής. Πιστοποιημένο για ιατρικό οξυγόνο (CE mark ) και μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση (π mark), σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 

Πίεση λειτουργίας: 0-230 bar
Πίεση εξόδου:  4 bar
Παροχή: Συνεχής παροχή από 0-15 liter/min
Διαβαθμίσεις παροχής: 1-1,5-2-3-4-6-9-12-15 liter/min
Ακρίβεια: ± 0,5 lit/min
Μανόμετρο ένδειξης πίεσης:  0-315 bar
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20οC +50oC
Ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης: περιλαμβάνεται
Φίλτρο : περιλαμβάνεται
Υλικό κατασκευής : Ορείχαλκος χημικά επιχρωμιωμένος
Βάρος : 1 kg
Προστατευτικό κάλυμμα/ χειρολαβή :Περιλαμβάνεται
Έξοδος :Ακροφύσιο για λάστιχο ή επίτοιχο Afnor