ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

                                                     

          Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Πίεση εισόδου : max 20 bar
 • Πίεση εξόδου : 0-10 bar ρυθμιζόμενη (για C2H2 0-1,5 bar)
 • Παροχή : max 20 Nm3/hr
 • Θερμοκρασία λειτουργίας : -20/+60 οC
 • Είσοδος : ½ ‘’, 3/8 ‘’
 • Έξοδος: για λάστιχο 8 mm , σπείρωμα 3/8’’
 • Αέρια Ο2,N2, CO2, Ar, He, C2H2, Air

 

 

 

 

         Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Πίεση εισόδου : max 50 bar
 • Πίεση εξόδου : 0-20 bar ή 0-40 bar ρυθμιζόμενη
 • Παροχή : max 450 Nm3/hr
 • Θερμοκρασία λειτουργίας : -20/+60 οC
 • Είσοδος : ½ ‘’
 • Έξοδος: ½ ‘’
 • Αέρια Ο2,N2, CO2, Ar, He, Air