ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ (GLOOR)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Πίεση εισόδου : max 200 bar
 • Πίεση εξόδου : 0-10 bar ρυθμιζόμενη
 • Παροχή : max 30 Nm3/hr
 • Θερμοκρασία λειτουργίας : -20/+60 οC
 • Ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης Περιλαμβάνεται
 • Διακόπτη ροής Περιλαμβάνεται
 • Έξοδος: για λάστιχο 8 mm , σπείρωμα 3/8’’
 • Αέρια : N2, CO2,  Ar, He

 

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Πίεση εισόδου : max 200 bar   
 • Πίεση εξόδου : 0-10 bar ρυθμιζόμενη
 • Παροχή : max 30 Nm3/hr
 • Θερμοκρασία λειτουργίας : -20/+60 οC
 • Ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης Περιλαμβάνεται
 • Διακόπτη ροής Περιλαμβάνεται
 • Έξοδος: για λάστιχο 8 mm , σπείρωμα 3/8’’
 • Αέρια : Ο2, N2O, Air

 

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Πίεση εισόδου : max 200 bar   
 • Πίεση εξόδου : 0-10 bar ρυθμιζόμενη
 • Παροχή : max 30 Nm3/hr
 • Θερμοκρασία λειτουργίας : -20/+60 οC
 • Ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης Περιλαμβάνεται
 • Διακόπτη ροής Περιλαμβάνεται
 • Έξοδος: για λάστιχο 8 mm , σπείρωμα 3/8’’
 • Αέρια : H2

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Πίεση εισόδου : max 25 bar   
 • Πίεση εξόδου : 0-1,5 bar ρυθμιζόμενη
 • Παροχή : max 5 Nm3/hr
 • Θερμοκρασία λειτουργίας : -20/+60 οC
 • Ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης Περιλαμβάνεται
 • Διακόπτη ροής Περιλαμβάνεται
 • Έξοδος: για λάστιχο 8 mm , σπείρωμα 3/8’’
 • Αέρια : C2H2

 

 

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Πίεση εισόδου : max 200 bar   
 • Παροχή εξόδου : 0-24 lit/min ρυθμιζόμενη
 • Θερμοκρασία λειτουργίας : -20/+60 οC
 • Ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης Περιλαμβάνεται
 • Έξοδος: για λάστιχο 8 mm , σπείρωμα 3/8’’
 • Αέρια : CO2,  Ar

 

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Πίεση εισόδου : max 200 bar   
 • Παροχή εξόδου : 0-32 lit/min ρυθμιζόμενη
 • Θερμοκρασία λειτουργίας : -20/+60 οC
 • Ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης Περιλαμβάνεται
 • Έξοδος: για λάστιχο 8 mm , σπείρωμα 3/8’’
 • Αέρια : CO2,  Ar

 

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Πίεση εισόδου : max 200 bar
 • Πίεση εξόδου : 0-60 bar ρυθμιζόμενη
 • Παροχή : max 60 Nm3/hr
 • Θερμοκρασία λειτουργίας : -20/+60 οC
 • Ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης Περιλαμβάνεται
 • Διακόπτη ροής Περιλαμβάνεται
 • Έξοδος: για λάστιχο 8 mm , σπείρωμα 3/8’’
 • Αέρια : N2, CO2,  Ar, He

 

 

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Πίεση εισόδου : max200 bar
 • Πίεση εξόδου : 0-10 bar ρυθμιζόμενη
 • Παροχή : max 180 Nm3/hr
 • Θερμοκρασία λειτουργίας : -20/+60 οC
 • Ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης : Περιλαμβάνεται
 • Έξοδος: ¾’’ , ½ ‘’
 • Αέρια : O22, Ar, CO2, He,C2H2, Air