ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ (MESTRINER)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Πίεση εισόδου : max 200 bar
 • Πίεση εξόδου : 0-10 bar ρυθμιζόμενη
 • Θερμοκρασία λειτουργίας : -20/+60 ℃
 • Ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης Περιλαμβάνεται
 • Έξοδος: για λάστιχο 6-8 mm , σπείρωμα 3/8’’
 • Αέρια Ο2, Ν2, Ar, CO2, He

 

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Πίεση εισόδου : max 200 bar
 • Παροχή εξόδου: 0-32 lit /min ρυθμιζόμενη
 • Πίεση λειτουργίας : 0-6 bar
 • Θερμοκρασία λειτουργίας : -20/+60 ℃
 • Ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης : Περιλαμβάνεται
 • Έξοδος: για λάστιχο 6-8 mm , σπείρωμα 3/8’’
 • Αέρια  Ar, CO2

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Πίεση εισόδου : max 25 bar
 • Πίεση εξόδου : 0-1,5 bar ρυθμιζόμενη
 • Θερμοκρασία λειτουργίας : -20/+60 ℃
 • Ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης Περιλαμβάνεται
 • Έξοδος: για λάστιχο 6-8 mm , σπείρωμα 3/8’’
 • Αέρια : C2Η2

 

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Μοντέλο mini
 • Πίεση εισόδου : max 200 bar
 • Πίεση εξόδου : 0-8 bar ρυθμιζόμενη
 • Θερμοκρασία λειτουργίας : -20/+60 ℃
 • Ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης Περιλαμβάνεται
 • Έξοδος: για λάστιχο 4 mm
 • Αέρια Ο2, Ν2, Ar, CO2, He