ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ (Bag filters)

Τα συστήματα φιλτραρίσματος που χρησιμοποιούν σακούλες (σακόφιλτρα) είναι μία από τις πιο δημοφιλείς μεθόδους φιλτραρίσματος για εφαρμογές επεξεργασίας υγρών. Παρέχουν ένα ευέλικτο, οικονομικά αποδοτικό και σταθερό σύστημα φιλτραρίσματος κατάλληλο για ευρύ φάσμα εφαρμογών από μικρές μονάδες μέχρι χύδην επεξεργασία. Η επιλογή του μέσου φίλτρανσης καθορίζεται από το μέγεθος και τον τύπου των σωματιδίων που πρόκειται να αφαιρεθούν, , την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα, τη θερμοκρασία, τη χημική συμβατότητα του μέσου και το υγρό της διαδικασίας. Τα σωματίδια συλλαμβάνονται μέσα στη σακούλα φίλτρου επιτρέποντας έτσι την καθαρή και εύκολη απόρριψη. Αυτό μπορεί να αποτελέσει ιδιαίτερο πλεονέκτημα για εφαρμογές που περιλαμβάνουν επιθετικές χημικές ουσίες.