ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Ο πίνακας πυρανίχνευσης είναι ένα από τα βασικά εξαρτήματα σε ένα σύστημα πυρανίχνευσης.  Ο κάθε πίνακας  επεξεργάζεται τα σήματα που λαμβάνει από τα υπόλοιπα όργανα του συστήματος και παράγει σήματα στις συσκευές ένδειξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΧΡΙ 8 ΖΩΝΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ 8 ΖΩΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ