ΑΦΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

Οι αφρογεννήτριες χρησιμοποιούνται για την ανάμιξη του αφρού με νερό και διατίθενται συνήθως σε τρεις παροχές, 200, 400 και 800 lt/min.

ΑΦΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΟΡΕΙΟΧΑΛΚΙΝΗ 400gal – 800gal

ΦΟΡΗΤΗ ΑΦΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΜΙΚΤΗ

ΑΝΑΜΙΚΤΗΣ ΑΦΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 200lt – 400lt – 800lt

ΦΟΡΗΤΗ ΑΦΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟ ΑΝΑΜΙΚΤΗ 200lt – 400lt – 800lt

 

ΦΟΡΗΤΕΣ ΑΦΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 200lt – 400lt – 800lt