ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Οι πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα είναι κατάλληλοι για Β τύπο φωτιάς, για εύφλεκτα υγρά και αέρια και για φωτιές που προκαλούνται από ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ιδανικοί για χρήση σε γραφεία.

Όλοι οι πυροσβεστήρες μας είναι κατασκευασμένοι, συντηρούνται και αναγομώνονται σύμφωνα με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 618/43/2005 & 17230/671/2005.

 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 2kg & 5kg