ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ F (WET CHEMICALS)

Οι πυροσβεστήρες τύπου F είναι κατάλληλοι για πυρκαγιές κατηγορίας F που προκαλούνται από μαγειρικά έλαια. Μπορεί να είναι κατάλληλοι και για  Α & Β τύπους φωτιάς.

Όλοι οι πυροσβεστήρες μας είναι κατασκευασμένοι, συντηρούνται και αναγομώνονται σύμφωνα με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 618/43/2005 & 17230/671/2005.

 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ F  2lt ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΕΛΑΙΑ