ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Τα πυροσβεστικά συγκροτήματα χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους και αποτελούνται από:

  1. Αντλία (πετρελαιοκίνητη ή ηλεκτρική)
  2. Βοηθητική αντλία
  3. Πιεστικό δοχείο
  4. Ηλεκτρικό πίνακα

Όλα τα πυροσβεστικά συγκροτήματα πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.