ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Οι πυροσβεστικοί σταθμοί είναι ερμάρια εξοπλισμένα  με πυροσβεστικά εργαλεία που πληρούν τις προϋποθέσεις της εκάστοτε νομοθεσίας. Τα πυροσβεστικά εργαλεία που περιλαμβάνουν ανάλογα με τον  τύπο του σταθμού  είναι τα εξής:

  • Λοστός
  • Τσεκούρι
  • Φτυάρι
  • Αξίνα
  • Σκεπάρνι
  • Φακό
  • Αντιπυρική κουβέρτα
  • Κράνος
  • Μάσκα
  • Αναπνευστική συσκευή

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 0.65X0.75X0.18 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ, DCP ΛΑΜΑΡΙΝΑ Ή ΙΝΟΧ.