ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΣΚΟΝΗΣ

Οι πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης είναι κατάλληλοι για Α, Β και C τύπους φωτιάς, καθώς επίσης και για εύφλεκτα υγρά και αέρια.

Όλοι οι πυροσβεστήρες μας είναι κατασκευασμένοι, συντηρούνται και αναγομώνονται σύμφωνα με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 618/43/2005 & 17230/671/2005.

 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ABC40 1kg, 2kg & 3kg

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ABC40 6kg

 

 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ABC40 12kg

 

 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ABC40 ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 12kg & 25kg

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ OΡΟΦΗΣ 6kg & 12kg

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡEΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ABC40 25kg & 50kg ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ