ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η σωστή σήμανση των χώρων είναι απαραίτητη για την αποφυγή ατυχημάτων και για την προειδοποίηση για κινδύνους στον περιβάλλοντα χώρο.