ΒΙΠΕ Ηρακλείου

71601 Νέα Αλικαρνασσός

Σχεδιασμός εγκαταστάσεων αερίων

Η ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΕΠΕ διαθέτει τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό προκειμένου να σχεδιάσει την βέλτιστη εγκατάσταση αερίων στο χώρο σας. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και απαιτήσεις κάθε εφαρμογής, τους κανόνες ασφαλείας και τις χρηματοοικονομικές παραμέτρους, προτείνουμε και σχεδιάζουμε την αποδοτικότερη λύση.

  • Επιλογή κατάλληλης πηγής τροφοδοσίας αερίου (φιάλες, συστοιχίες φιαλών, δεξαμενές
    υγροποιημένων αερίων, γεννήτριες παραγωγής αερίων)
  • Επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού (π.χ, ρυθμιστές πίεσης, σωληνώσεις, υλικά, επεξεργασία αέρα κτλ)
  • Επιλογή κατάλληλης διάταξης φίλτρων
  • Τροφοδοσία και τρόπος μεταφοράς -διακίνησης φιαλών, δεξαμενών
  • Έλεγχος και παρακολούθηση κρίσιμων παραμέτρων
  • Τήρηση κανόνων ασφαλείας
Καλάθι αγορών