ΒΙΠΕ Ηρακλείου

71601 Νέα Αλικαρνασσός

Υδροστατικός έλενχος και καθαρισμός φιαλών

Η ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. διαθέτει όλες τις πιστοποιήσεις και την τεχνογνωσία για τον υδροστατικό έλεγχο και καθαρισμό φιαλών κατάδυσης και φιαλών πεπιεσμένων αερίων υψηλής και χαμηλής πίεσης. Η ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΕΠΕ είναι αναγνωρισμένη εταιρεία από τον φορέα πιστοποίησης ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ ως κέντρο επανελέγχου για μεταφερόμενες φιάλες αερίου άνευ ραφής, χαλύβδινες και κράματος αλουμινίου. Η πιστοποίηση αφορά την έγκριση συστήματος ποιότητας σε συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2010/35/ΕΕ, 2008/68/ΕΚ και ADR.

  • Υδροστατικός έλεγχος φιαλών
  • Εσωτερικός καθαρισμός φιαλών
  • Εξωτερικός καθαρισμός φιαλών – βαφή
  • Αλλαγή βαλβίδας φιάλης
Καλάθι αγορών